Zaplanowaliśmy budżet na 2024 rok | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zaplanowaliśmy budżet na 2024 rok

Magdalena Grzywacz / 16 listopada 2023

Rok 2023 miasto kończy wydatkami majątkowymi planowanymi na kwotę ponad 88 000 000 zł. Przyszły rok budżetowy zaczynamy ambitnie, przeznaczając ponad 54 000 000 zł na inwestycje.

Mijający rok zamykamy sukcesem, finalizujemy wiele dużych, wieloletnich przedsięwzięć o walorze okołomiejskim. Korzystamy już z przebudowanego i zmodernizowanego Kina Kosmos, z Sali na Dachu nowych kortów tenisowych, pumptracku, ulicy Studzieniec, a za kilka tygodni prawdopodobnie pojedziemy Aleją Świętego Wojciecha aż do starej „Siódemki”. Ze względu na sprzyjającą aurę dużo prac kontynuujemy w terenie, ale równolegle przygotowujemy się do nowych, przyszłorocznych zadań.

Dokładnie 54 300 031,40 zł zamierza miasto przeznaczyć w 2024 roku na wydatki związane z inwestycjami. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znalazły się przede wszystkim te, związane z budową i przebudową dróg. W ramach tego zadania w przyszłym roku planowane są przebudowy  m.in. ulic: Powstańców Wielkopolskich, Baczyńskiego, Zacisze, Reja, Dalekiej, Żabieniec, Okólnej, Broniewskiego, Łącznej, Bednarskiej, Rozgard, Rzęgnowskiej. Małej, Krótkiej, Sary Lipskiej, Świerkowej,  Nadrzecznej. Na ten cel przeznaczamy 26 500 000 złotych, a kolejne 8 000 000 pochłonie przebudowa ulicy Zabrody. Kontynuacja termomodernizacji budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Mławie będzie kosztowała miasto około 600 000 zł , natomiast adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych – 875 000 zł. W tej placówce planujemy także przeprowadzenie modernizacji bazy sportowej, co pochłonie 2 500 000 zł. W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia boiska przy ul. Sportowej, wybudowane nowe – zlokalizowane od strony  ul. Bagno, a także przebudowana bieżnia i wybudowane koło do pchnięcia kulą (zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Inną inwestycją w edukację i ruch będzie przebudowa pomieszczeń bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie, na którą zaplanowaliśmy 120 000 zł.

W 2024 roku miasto zamierza kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej. Na ten cel planujemy wydać 1 100 000 zł, budując fragmenty sieci w ulicach Grzybowej, Bienia, Macierzanki. Kolejny milion złotych przeznaczymy na oświetlenie miasta, m.in. ulic Majowej, Mariackiej, Nowoleśnej, Ordona.

Ogółem w przyszłym roku dochody wyniosą 185 310 174,87 zł, a wydatki 216 011 711,25 zł. – Ostatnie lata nie były łatwe. Pandemia, wojna, inflacja sprawiły, że oszczędzaliśmy wydatki bieżące i elastycznie podejmowaliśmy decyzje, adekwatne do panujących warunków na rynku finansowym. Ostatecznie Mława wyszła z tarczą z tych prób i może spokojnie planować finansową przyszłość – informuje Justyna Aptewicz, skarbnik miasta.

Dzięki oszczędnościom miasto ma 13 201 536,38 zł wolnych środków z lat ubiegłych, które w części pokryją różnicę między dochodami a wydatkami. Na pozostałą miasto planuje wyemitować obligacje.

15 listopada budżet Mławy na 2024 rok trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która analizuje przedłożony dokument.

Magdalena Grzywacz