Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zalew Ruda

Krzysztof Napierski / 27 maja 2022

Kluczem do rozwoju osadnictwa w tym obszarze jest oczywiście rzeka Mławka niegdyś snująca się smużką w dolinie. Na terenie tym zlokalizowane były trzy miejscowości: Mławka, Ruda oraz Zawady. Jedynie Mławka aktywnie funkcjonuje w administracji przestrzennej. Ruda i Zawady pozostały już tylko w nazwach geograficznych, lokalnych przekazach i informacjach historycznych. Zapewne Mławka swą nazwę przyjęła od rzeki. W Mławce znajdowały się młyn wodny, karczma a także dwa posterunki straży pogranicznej. Mniej informacji znajdujemy o pozostałych miejscowościach. W stosunku do nazw można wskazać, że Zawady związane są z karczowiskiem, być może wynikającym z funkcjonowania młyna wodnego na rzece Ruda z kopaliną.

Naturalna granica pozwoliła na utrwalenie się w tym obszarze podziału geopolitycznego państwa polskiego trwającego z przerwą w czasie zaborów od średniowiecza do roku 1939.

To właśnie bliskość granicy w tym obszarze skłonił w roku 1939 dowódców polskich do budowy umocnień polowych oraz zabezpieczenia istotnego traktu komunikacyjnego, jakim była linia kolejowa oraz droga Mława – Działdowo. Obronę odcinka powierzono I batalionowi 78 Pułku Piechoty Strzelców Słuckich wchodzącego w skład 20 Dywizji Piechoty Armii Modlin.

W okolicy możemy obejrzeć relikty umocnień ziemnych oraz pięć żelbetowych bojowych schronów polowych.

W roku 1973 powzięto decyzję o budowie miejsca rekreacyjnego zwanego powszechnie zalewem Ruda. W ramach tej inwestycji powstała tama, co pozwoliło na spiętrzenie wody.