Wyraz wdzięczności mławian za pomoc przyjaciół z Viernheim i Moscufo | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wyraz wdzięczności mławian za pomoc przyjaciół z Viernheim i Moscufo

Krzysztof Napierski / 21 września 2022

Podczas wtorkowej (20 września 2022 r.) sesji Rady Miasta Mława Burmistrz Sławomir Kowalewski przyznał dwom miastom partnerskim – włoskiemu Moscufo i niemieckiemu Viernheim – medale Zasłużony dla Miasta Mława. Są one wyrazem wdzięczności społeczności naszego miasta za wielką przyjaźń i pomoc udzieloną uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym w Mławie.

Medale zostały symbolicznie wręczone podczas zorganizowanej w trakcie obrad wideokonferencji, fizycznie natomiast zostaną przekazane Moscufo i Viernheim wkrótce. – Nasze kontakty są dosyć częste: bezpośrednie, mailowe, telefoniczne, przez wideokonferencje. Organizujemy je po to, żeby mówić, co się dzieje w naszych gminach. Ale ostatni czas jest czasem szczególnym. 24 lutego tego roku wybuchła wojna na Ukrainie. Wojska rosyjskie wkroczyły na Ukrainę, zaczęły strzelać do ludzi – do żołnierzy i ludności cywilnej – i zaczęły burzyć miasta, wsie, miasteczka – mówił podczas sesji Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski. Jak wspominał, tego samego dnia wysłał do wszystkich miast partnerskich Mławy listy z informacją o działaniach wojennych tuż przy polskiej granicy i wynikających z nich dla Polski i Mławy konsekwencjach. – Nasi przyjaciele z Viernheim i Moscufo zareagowali błyskawicznie. Pytali o to, jaka jest sytuacja w Polsce i w związku z tym jaka jest konieczna pomoc […]. Burmistrzowie Moscufo oraz Viernheim sami zdecydowali o tym, że będą organizowali zbiórki publiczne pieniędzy wśród mieszkańców swoich miast, po to, żeby przekazać je do budżetu Miasta Mława na konieczną pomoc dla uchodźców wojennych. Serdecznie dziękuję za ten gest, za pomoc materialną. Ale najważniejsze jest to, że przyjaciele z Niemiec i z Włoch zareagowali błyskawicznie […]. To bardzo wzruszające i potrzebne. Chcę wyrazić w imieniu własnym i społeczności Mławy ogromną wdzięczność i szacunek za udzielaną pomoc, za postawę, jaką zaprezentowali burmistrzowie miast partnerskich oraz ich mieszkańcy – kontynuował burmistrz.

Przypomnijmy, że bezinteresowne zbiórki funduszy organizowane przez mieszkańców obu miast sprawiły, że do budżetu Mławy wpłynęła kwota ogółem 381 231,81 złotych. Środki te są wykorzystywane do zabezpieczenia potrzeb związanych z pobytem w Mławie ponad 2 000 uchodźców wojennych z Ukrainy; z Viernheim otrzymaliśmy dotychczas trzy wpłaty, z Moscufo – dwie.

– Dla nas to wielki zaszczyt i równocześnie wielka odpowiedzialność, by go czcić i strzec [medalu Zasłużony dla Miasta Mława – przyp. KN]. Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni za to wyróżnienie, które znacząco umacnia nić braterstwa, przyjaźni i szacunku, która łączy nas od trzynastu lat. To odznaczenie nagradza zaangażowanie wszystkich obywateli Moscufo, ich solidarność, jedność, dzielenie się pomocą. Jest nam bardzo miło, że mimo odległości, w tej historycznej chwili jesteście z nami – zwrócił się do mławian za pośrednictwem tłumaczki Danuty Anny Kidy Burmistrz Miasta Moscufo Claudio De Collibus.

– Chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność za ten wielki zaszczyt, jaki spotkał naszych mieszkańców. W lutym tego roku wielkim szokiem dla wszystkich mieszkańców był fakt, że Putin faktycznie najechał na spokojną sąsiednią Ukrainę. Zaniemówiliśmy! […] Ale naszą wolą było pomóc tym, którzy cierpią z powodu konsekwencji tej wojny. A kiedy zobaczyliśmy, że tak wielu uchodźców przyjeżdża do Polski i do naszego partnerskiego miasta Mławy, chcieliśmy wesprzeć naszych przyjaciół w Mławie – mówił Burmistrz Miasta Viernheim Matthias Baaß.

Ten wyjątkowy i wzruszający moment został nagrodzony przez obecnych na sesji radnych Miasta Mława oklaskami.

Krzysztof Napierski / KSM