Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH i REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH w 2003r.

root@npc.pl / 02 października 2006


Z udziałem środków zewnętrznych:
• Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 6: 171 761,26zł. w tym środki WFOŚiGW 100 000zł
• Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 5 i Miejskim Przedszkolu Samorządowym nr 4: 344 018,10zł w tym środki WFOŚiGW 150 000zł
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. Paderewskiego: 33 188,9 zł w tym środki WFOŚiGW 23 000zł
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. Browarnej: 150 196,32 zł. w tym środki WFOŚiGW 93 388zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Kopernika II: 176 905,86zł w tym środki WFOŚiGW 70 958zł

Z udziałem finansowym mieszkańców:
• Budowa ul. Sadowskiego: 76 130,41zł
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. O. Bernarda Kryszkiewicza: 6 434,21zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich: 11 200,64zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Dalekiej: 10 869,39zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich – odgałęzienie boczne: 7 788,80zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. 20 Dywizji Piechoty WP: 16 114,55zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. O. Bernarda Kryszkiewicza: 12 511,93zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Platynowej: 15 987,80 zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Wetmańskiego: 14 559,29zł
• Budowa sieci gazowej w ul. O. Bernarda Kryszkiewicza: 5 244,07zł
• Budowa sieci gazowej w ul. Wetmańskiego: 10 700,00zł

Pozostałe inwestycje:
• Budowa ul. Dobrskiej: 360 554,64zł
• Budowa ul. Mariackiej: 226 172,56zł
• Budowa ul. Różanej: 101 757,70zł
• Budowa ul. Poświętnej: 84 135,80zł
• Budowa ul. Związku Walki Młodych: 49 943,88zł
• Budowa ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Lawicz-Liszki do ul. Lipowej: 84 772,61zł
• Przebudowa parkingu ul. Wyspiańskiego: 99 027,90zł
• Budowa kolektora sanitarnego w ul. Piłsudskiego: 83 983,88zł
• Oświetlenie ul. Jasnej : 8 720,79zł
• Budowa linii energetycznej ul. Gdyńska: 68 851,42zł
• Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej: 22 209,05zł
• Docieplenie ścian zewnętrznych wymiana stolarki w PWSZ w Mławie: 135 488,44zł

Zadania inwestycje objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
• Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4: 77 927,23zł na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
• Sieci zbiorcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej na projektowanym osiedlu „Dzierzgowska” w Mławie – I etap: 466 866,97w tym pożyczka WFOŚiGW 328. 000zł
• Przebudowa ze zmianą technologii Stacji Uzdatniania Wody: 147,55zł
• Budowa krytej pływalni: 12 225,56zł na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i ogłoszono przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30 000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę krytej pływalni