Wybór ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z zapewnieniem pomocy społecznej | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z zapewnieniem pomocy społecznej

Agnieszka Puzio-Dębska / 18 maja 2023

Informacja o wyborze ofert złożonych na zaproszenie Burmistrza Miasta Mława na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z zapewnieniem pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia13 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z pominięciem otwartego konkursu ofert 

Zgodnie z procedurą wpłynęły dwie oferty na realizację zadań publicznych: 

1)    Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, KRS 0000329477  
Zadanie: Pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 9 000,00 zł 
Koszt całkowity realizacji zadania: 26 145,60 zł  

2)    Oferent: Bank Żywności w Ciechanowie, KRS 0000354971  
Zadanie: Zapewnienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pomocy żywnościowej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2023 roku
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 7 000,00 zł 
Koszt całkowity realizacji zadania: 12 650,00 zł 

Rodzaj zadania publicznego: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Czas realizowania zadania:  od dnia odpisania umowy  do 15 grudnia 2023 r.  

WYBÓR OFERT DO DOFINANSOWANIA:

1)    Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, KRS 0000329477  
Zadanie: Pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
Kwota dofinasowania: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100)

2)    Oferent: Bank Żywności w Ciechanowie, KRS 0000354971  
Kwota dofinasowania: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100)