Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W ramach otwartego konkursu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

root@npc.pl / 11 kwietnia 2008

Ochotnicza Straż Pożarna  - Zadania publiczne w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
Kwota doatcji: 8.000 zł