Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań polegających na prowadzeniu klubu młodzieżowego dla młodzieży zag

root@npc.pl / 25 lutego 2008

1. Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Ofiarom Przestępstw Drogowych "Exodus"
Zadanie - Klub młodzieżowy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Kwota - 16 000 zł