W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2008 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2008 roku

root@npc.pl / 12 maja 2008

1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława - Cykl wycieczek i rajdów turystyczno - krajoznawczych oraz turystyczno - patriotycznych
Kwota dotacji: 1 250 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława - III pieszy rajd szlakami obrońców reduty mławskiej
Kwota dotacji: 0 zł
3. Klub Pływacki Płetwal Mława - Poznajemy polskie jeziora i rzeki - spływ kajakowy dla członków Klubu Pływackiego Płetwal Mława
Kwota dotacji: 1 250 zł
4. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności - Ślady historii i wielkich Polaków… (Suwalszczyzna i Wienszczyzna)
Kwota dotacji: 0 zł
5. Klub Seniora Pogodny Uśmiech - Wycieczka członków Klubu Seniora do Trójmiasta
Kwota dotacji: 1 000 zł
6. Parafia Św. Stanisława BM w Mławie - Pielgrzymka rowerowa młodzieży Mława - Kraków
Kwota dotacji: 1 250 zł
7. Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych - Wycieczka członkiń stowarzyszenia do Częstochowy, wycieczka do Gietrzwałdu
Kwota dotacji: 1 500 zł
8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Mławie - Wycieczka turystyczno - krajoznawcza
Kwota dotacji: 3 000 zł
3 000 zł
9. Polski Czerwony Krzyż - Wyjazd szkoleniowy opiekunów Szkolnych Kół PCK do Tarczyna
Kwota dotacji: 750 zł