W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r

root@npc.pl / 25 lutego 2008

Miejski Klub Sportowy Mława
Zadanie - Szkolenie sportowe w ramach sekcji piłka nożna z podziałem na 6 grup szkoleniowych: seniorzy, juniorzy średni, trampkarze, młodzicy i orliki
Kwota - 230 000 zł

Klub Sportowy "Zawkrze " Mława
Zadanie - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki, tańcu towarzyskim
Kwota - 93 375 zł

Uczniowski Klub Judo "Siódemka"
Zadanie - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim. Udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich
Kwota - 15 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 2 Mława
Zadanie - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez treningi kick boxingu, podnoszenie poziomu sportowego, przygotowanie zawodników do startów w zawodach strefowych i ogólnopolskich
Kwota - 5 445 zł

Polski Związek Warcabowy
Zadanie - Indywidualne Mistrzostwa Polski w warcaby 100 - polowe, Półfinały Mistrzostw Polski w warcaby 100 - polowe
Kwota 3 000 zł

Międzyparafialny Klub Sportowy - Szkolenie i współzawodnictwo
w siatkówce - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Kwota – 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka - Szkolenie i współzawodnictwo
w piłce nożnej - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Kwota – 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka - VI Mariacki Festyn Rodzinny - zawody sportowe
Kwota – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Międzyparafialny Klub Sportowy - VI Mariacki Festyn Rodzinny - zawody sportowe
Kwota – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Klub Pływacki Płetwal Mława - Mławska Liga Pływacka
kwota – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Organizacja i przeprowadzenie wiosennego rajdu rowerowego "Szlakami Ziemi Mławskiej"
kwota – 670 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych)

Klub Sportowy Zawkrze Mława - Organizacja VI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Sportowego Grand Prix Polski - Mława Open 2008
kwota – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Polski Czerwony Krzyż
Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dawców krwi
Kwota dotacji: 3 200 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, celem wzięcia udziału
w Mistrzostwach ZHP w Halowej Piłce Nożnej oraz w Mazowieckim Turnieju Sportowym Żyrardowa
Kwota dotacji: 2 000 zł

Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka
Zadanie: IX Zawkrzeński Rajd Rowerowy Szlakami Pamięci Narodowej
Kwota dotacji: 3 640 zł

Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej członków Klubu Pływackiego Płetwal Mława
Kwota dotacji: 10 000 zł

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Relax
Zadanie: Rajd Przygodowy Mława 2008
Kwota dotacji: 6 500 zł

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Relax
Zadanie: Trail Half Maraton Mława 2008
Kwota dotacji: 6 500 zł

Mazowieckie Stowarzyszenie Aikido
Zadanie: Zorganizowanie seminarium dla dzieci, młodzieży i dorosłych celem popularyzacji aikido w Mławie z udziałem instruktora z zagranicy. Zorganizowanie samoobrony dla kobiet pod hasłem "Kobieta bezpieczna"
Kwota dotacji: 2 000 zł

Nidzicki Klub Taekwon - Do sekcja w Mławie
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie sztuk walki
Kwota dotacji: 5 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie wiosennego rajdu rowerowego "Szlakami Września 39"
Kwota dotacji: 670 zł

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Zadanie: Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kat. dziewcząt i chłopców w 13 konkurencjach lekkoatletycznych
Kwota dotacji: 1 000 zł

Mazowieckie Stowarzyszenie Teakwondo
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie sztuk walki
Kwota dotacji: 2 000 zł