Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na 2008 rok

root@npc.pl / 11 kwietnia 2008

1. Katolickie Stowarzyszenie Serce za serce - Piękno leśnej przygody - plener artystyczny dla dzieci niepełnosprawnych
Kwota dotacji: 800 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława BM w Mławie - Realia i zagrożenia - funkcjonowanie w społecznościach na wyjeździe, spotkanie z ks. Jarosławem Tomaszewskim i Agnieszką Kubarską w ramach imprez podczas VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
Kwota dotacji: 1 000 zł
3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Zorganizowanie uroczystości jubileuszowej oraz sesji naukowej pt. 50 rocznica działalności TPZM
Kwota dotacji: 4 500 zł
4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. 50 lat Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej dotyczącej pięćdziesięcioletniej działalności Towarzystwa na rzecz Mławy i Ziemi Zawkrzeńskiej
Kwota dotacji: 7 500 zł
5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wiedzy z zakresu edukacji regionalnej pt. Moja miejscowość atrakcją turystyczną
Kwota dotacji: 1 000 zł
6. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Zorganizowanie sesji naukowej pt. 90 rocznica Odzyskania Niepodległości
Kwota dotacji: 0 zł
7. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Renowacja groby powstańca styczniowego na cmentarzu Św. Wawrzyńca w Mławie
Kwota dotacji: 2 500 zł
8. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej - Opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu historycznego pt. Ciekawe wydarzenia historyczne w Mławie, których byłem uczestnikiem lub znane mi z relacji osób bliskich
Kwota dotacji: 1 000 zł
9. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Wydanie tomiku poezji Andrzeja Malesy
Kwota dotacji: 1 500 zł
10. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Wydanie 5 tomików poezji - Jarosława Trześniewskiego Kwietnia, Jadwigi Szymkowicz, Anny Szymańskiej, Wojciecha Rychcika, Henryka Marcinkiewicza
Kwota dotacji: 2 000 zł
11. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Wydanie kalendarza na 2009 rok - Haft Krzyżykowy
Kwota dotacji: 4 000 zł
12. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności - Pimus Inter Pares III - najlepszy wśród równych
Kwota dotacji: 5 000 zł
13. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności - Z tradycją w przyszłość - Porusz umysł, międzyszkolny konkurs dla uczniów klas II i III o tytuł Umysł Roku, warsztaty plastyczne "Bohaterowie naszych bajek" dla dzieci 6 letnich
Kwota dotacji: 3 000 zł
14. Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny - Spektakl Teatru ITP z Lublina "Opowieści papieskie" w ramach VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
Kwota dotacji: 4 900 zł
15. Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny - Osoba papieża Jana Pawła II w świadectwie bpa Józefa Zawitkowskiego w ramach VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
Kwota dotacji: 800 zł
16. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Zlecenie wykonania portretu papieża Jana Pawła II do Sali Papieskiej Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Kwota dotacji: 0 zł
17. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Drobne wydawnictwa promocyjne Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - folder oraz zakładki do książek
Kwota dotacji: 2 500 zł
18. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Trzy do pięciu wykładów o tematyce papieskiej prezentujące postać Jana Pawła II i wybrane aspekty jego nauki
Kwota dotacji: 3 000 zł
19. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Mławska Kronika Archeologiczno - Numizmatyczna - publikacja Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
i mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Kwota dotacji: 0 zł
20. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Wydanie monografii pt Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Historia, autorstwa historyka Leszka Arenta, kustosza muzealnego, dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Kwota dotacji: 4 500 zł
21. Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski - VIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
Kwota dotacji: 4 000 zł
22. Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski Mariacki Festyn Rodzinny
Kwota dotacji: 12 000 zł
23. Miejski Dom Kultury - Warsztaty wokalno - teatralne dla dzieci i młodzieży
Kwota dotacji: 0 zł
24. Miejski Dom Kultury - Drama w edukacji - warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i animatorów kultury
Kwota dotacji: 0 zł
25. Miejski Dom Kultury - Teatr żywy na ulicy - warsztaty teatralno - muzyczno - ruchowe (teatr tańca z ogniem) zakończone wieczornym spektaklem ulicznym dla mieszkańców miasta
Kwota dotacji: 4 500 zł
26. Miejski Dom Kultury - Warsztaty muzyczne Mława 2008
Kwota dotacji: 0 zł
27. Miejski Dom Kultury - I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej "Muława 2008"
Kwota dotacji: 10.000 zł
28. Miejski Dom Kultury - Warsztaty taneczne dla mieszkańców Mławy
Kwota dotacji: 0 ZŁ
29. Związek Literatów Polskich - Wydanie książki Kazimierza Świegockiego pt. "Wizje człowieka w poezji"
Kwota dotacji: 0 zł