W drugiej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego trzy razy więcej głosów niż rok temu | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

W drugiej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego trzy razy więcej głosów niż rok temu

Agnieszka Puzio-Dębska / 10 października 2016

4477 formularzy ankiet do głosowania w konsultacjach w sprawie Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wyjęli członkowie Zespołu Weryfikacyjnego z urn. Od piątku, 7 października od godz. 16.00 trwa weryfikacja formalna złożonych głosów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/228/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości po podliczeniu oddanych głosów, nie później niż do środy, 12 października 2016 roku.

Zespół Weryfikacyjny pracował cały weekend, żeby zdążyć podać zwycięskie projekty w przyjętym przez radę terminie. Członkowie zespołu weryfikują złożone formularze pod względem formalnym. Sprawdzają czy na karcie odznaczono jeden projekt, czy wnioskodawcy nie złożyli więcej niż jednego formularza ankiety, czy podali poprawny numer PESEL.

W pierwszej edycji Mławskiego Budżetu Obywatelskiego w zeszłym roku zostało oddanych 1431 głosów. Tegoroczny wynik – prawie 4,5 tys. głosów pokazuje że mieszkańcy bardzo zaangażowali się w głosowanie, każdy widzi realną szansę na realizację popieranego projektu.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów. Wybrane do realizacji uzna się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Mławski Budżet Obywatelski (300 tys. zł).

Niebawem dowiemy się, które projekty będą realizowane w 2017 roku dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszego miasta.