Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Utrudnienia w ruchu na ulicy Studzieniec!

Wioletta Mikucińska / 29 września 2023

W dniach 29 września br. oraz od 2 do 6 października br. w godzinach 7.00-17.00 na odcinku ulicy Studzieniec (od skrzyżowania z ulicą Marszałkowską włącznie do skrzyżowania z ulicą Podborną i Piekiełko),  będzie układana warstwa ścieralna (ostateczna) masy bitumicznej.

Wystąpią utrudnienia i ograniczenia łącznie z zamknięciem fragmentów ulicy. Prosimy w tych dniach o nie parkowanie na ulicy oraz zaprzestania w podanych godzinach ruchu kołowego.

W poszczególnych dniach działania będą wykonywane na różnych odcinkach ulicy. Po ich zakończeniu  ruch zostanie przywrócony. Pozostałe prace które zostaną jeszcze do wykonania tj. rozmalowanie oznakowania poziomego, wykonane zostaną w ciągu dwóch tygodni od ułożenia masy bitumicznej i nie spowodują żadnych ograniczeń.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

WM/MPDM