Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Agnieszka Puzio-Dębska / 18 kwietnia 2018

Zbiórkę publiczną należy zgłosić przez portal zbiórki.gov.pl i każdy może sprawdzić dane dotyczące zbiórek on-line.

Jest to możliwe od 18 lipca 2014 r., kiedy weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Zastąpiła mocno już leciwą i nieprzystającą do realiów społecznych ustawę o zbiórkach z 1933 r

Nowa regulacja wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Sprawne wdrożenie nowych przepisów zapewnić może jedynie odpowiednie przygotowanie, w tym przekazanie właściwych i pomocnych informacji urzędnikom, którzy dotychczas zajmowali się wydawaniem pozwoleń na zbiórki publiczne – szczególnie w gminach i powiatach.

Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:

1. Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych będzie prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

2. Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej – decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu www.zbiórki.gov.pl,

3. Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;

4. Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiórki.gov.pl;

5. Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie sms'ów) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności - nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;

6. Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych - zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Dodatkowe informacje o nowej ustawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833) - zawiera wzór formularza zgłoszenia zbiórki; wzór aktu założycielskiego komitetu społecznego; wzór sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki; wzór sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar - http://poradnik.ngo.pl/files/poradnik.ngo.pl/public/akty_prawne/rozp_nowe_zbiorki2014.pdf

Więcej informacji o: