Urząd Miasta Mława z certyfikatem standardu zarządzania Investors in People | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Urząd Miasta Mława z certyfikatem standardu zarządzania Investors in People

Agnieszka Puzio-Dębska / 24 lutego 2012

Urząd Miasta w Mławie od roku przygotowywał się do wypełnienia wymogów standardów zarządzania Investors in People. W listopadzie 2011 roku audytor z Investors in People International przeprowadził w Urzędzie audyt i na podstawie jego raportu oraz decyzji panelu, który ostatecznie decyduje o tym, czy dana instytucja spełnia wymagania standardu Urząd Miasta Mława, jako druga instytucja publiczna w Polsce otrzymało certyfikat Investors in People.

Dlaczego standard Investors in People ?

Standard Investors in People jest to narzędzie mające na celu poprawę działalności organizacji i jej wydajności w oparciu o rozwój ludzi. Sama organizacja określa jakie posiada zasoby, jakie cele może i chce osiągnąć. Oczywiście łączy się to z konsekwentnym monitorowaniem wyników i oceną. Organizacja, która stara się o certyfikat IIP musi udowodnić, że skutecznie poszerza wiedzę pracowników i zapewnia im możliwość nabywania nowych umiejętności tak, że mogą oni rozwijać się zawodowo i wykonywać swoje zadania na coraz wyższym poziomie, który z kolei przekłada się na jakość i efektywność wykonywanej pracy.
Według ostatnich badań, firmy komercyjne, które wdrożyły Standard zwiększyły swoje zyski średnio o 505 GBP na każdego pracownika rocznie, co przekłada się na łączną sumę 756 milionów GBP we wszystkich organizacjach z Investors in People. Zysk osiągnięto przede wszystkim dzięki: obniżonym kosztom, podwyższonej wydajności, poprawionej jakości pracy, zmniejszonym stratom, zwiększonej sprzedaży. W przypadku urzędów ciężko jest przeprowadzić taki rachunek ekonomiczny, bo zysk (w rozumieniu rynkowym) nie jest celem ich działalności.

Misję naszego urzędu sformułowaliśmy w następujący sposób:

Urząd Miasta Mława to Urząd, z którym się identyfikujemy i w którym idee samorządności wyrażamy w działaniu na rzecz rozwoju Miasta i zapewnienia wysokiego standardu życia jego mieszkańcom

Standard IIP, w odróżnieniu od standardu ISO 9001-2000, nie wymaga dokumentowania i nie narzuca też wdrażania i funkcjonowania konkretnych procedur czy rozwiązań. Nasze prawo i przepisy są i tak trudne i często skomplikowane, wprowadzanie dodatkowych procedur byłoby dodatkową formalizacja i tak trudnego procesu administracyjnego.

Czym jest standard Investors in People ?

Investors in People to bardzo popularny w Wielkiej Brytanii standard, wdrożony przez prawie wszystkie jednostki administracji publicznej. Standard można traktować jako zbiór praktycznych wskazówek, jak rozwijać organizację, skutecznie zarządzać ludźmi i poprawiać efektywność działania instytucji. W Polsce jako pierwszy został uznany za „Investor in People" Urząd Miasta w Poznaniu. Standard Investors in People został opracowany w Wielkiej Brytanii w ramach współpracy administracji publicznej, środowisk biznesowych i naukowych. Zarządzaniem projektem zajmował się początkowo Department for Education and Employment (DfEE). W kolejnych latach została utworzona organizacja Investors in People UK, która zajmuje się dziś monitorowaniem utrzymywania standardów przez firmy i instytucje, współpracą międzynarodową i kontrolowaniem upowszechniania programu na świecie.
Doświadczenia organizacji brytyjskich były bardzo pozytywne i Standard został upowszechniony w wielu krajach m.in. Japonii, Szwajcarii, Australii, Francji, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Kanadzie. Do tej pory ok. 38.000 firm na całym świecie wdrożyło Standard (w tym tak znane jak: BBC, TNT, British Telecom, GlaxoSmithKline, McDonalds).

Katarzyna Kaszuba