Umowa podpisana. Miasto Mława wyremontuje ulicę Kopernika | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Umowa podpisana. Miasto Mława wyremontuje ulicę Kopernika

Urszula Adamczyk / 11 czerwca 2024

Zadanie pn. „Remont ul. Kopernika w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. PCK” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 10 czerwca została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mława, reprezentowanym przez burmistrza Piotra Jankowskiego i skarbnik Justynę Aptewicz.

W ramach zadania na odcinku o długości 795 mb zaplanowano sfrezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie siatki przeciwspękaniowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Dodatkowo remont obejmować będzie wymianę istniejącego oznakowania pionowego, azyli dla pieszych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Prace ruszą niebawem, a zakończą się do 31 sierpnia. Całkowita wartość zadania: 1 mln 60 tys. zł.  Otrzymane dofinansowanie to 591 tys. zł.