Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XXXIX/472/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 lutego 2018r.

Milena Klimek / 01 marca 2018

w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych oznaczonych w ewidencji gruntów m. Mławy jako działki nr nr 163/6, 165, 178/8, 4811 o łącznej powierzchni 2,9048 ha oraz przeniesienie prawa samoistnego posiadania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 164/6 o powierzchni 0,0437 ha. Nieruchomości są położone przy Al. Św. Wojciecha.