Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała nr XXII/316/2020 Rady Miasta Mława zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mlawa

Kamil Gołębiewski / 07 grudnia 2020