Uchwała Nr XLVII/611/2023 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) oraz odbierania odpadów | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLVII/611/2023 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (...) oraz odbierania odpadów

Elżbieta Zembrzuska / 26 kwietnia 2023

Od dnia 9 marca 2023 r. obowiązuje uchwała Nr XLVII/611/2023 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.