Uchwała Nr XLV/577/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLV/577/2022 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława.

Elżbieta Zembrzuska / 22 grudnia 2022