UCHWAŁA Nr XLIII/430/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XLIII/430/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014 r.

Przemysław Więckiewicz / 07 listopada 2014

w sprawie przystąpienia do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Mława do zawarcia umowy partnerstwa

z Powiatem Mławskim