Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLII/557/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława

Elżbieta Zembrzuska / 18 października 2022