Uchwała Nr XLI/536/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała Nr XLI/536/2022 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Elżbieta Zembrzuska / 01 września 2022