UCHWAŁA Nr XII/141/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

UCHWAŁA Nr XII/141/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej

Lidia Gniadek / 07 grudnia 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. z 2015r. poz.613 z późn. zm.), art.15 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.)