Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Uchwała nr 14/2017 Zgormadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalania Ścieków "Wodk-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 23 czerwca 2017 r

Lidia Gniadek / 10 lipca 2017

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Zakładu wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie