Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

"Tworzymy 11 przygodę niewiarygodnych skarpetek” - Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 21 listopada 2022

"Tworzymy 11 przygodę niewiarygodnych skarpetek” realizacja projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie, klasa III a

Klasa III a bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W związku z tym uczniowie na zajęciach omawiali lekturę "Niewiarygodne przygody 10 skarpetek". Pracowali chętnie, ponieważ lektura bardzo się podobała, a przygody skarpetek były śmieszne i pouczające. Dzieci przyniosły też do klasy swoje śmieszne skarpetki, które potem opisywały. Wspólnie napisały również dodatkowe opowiadanie czyli przygodę 11 skarpetki. Lektura wyzwoliła morze kreatywności, tak bardzo podobała się dzieciom, że niektórzy z nich sięgnęli po kolejne jej tomy. Nasz kolega z klasy Karol już je czyta. Praca z lekturą jest świetną zabawą.

Do realizacji projektu wykorzystano książki zakupione do biblioteki szkolnej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.