Sztandar 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Sztandar 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej

root@npc.pl / 14 października 2008

Płatem sztandaru jest biała tkanina w kształcie kwadratu , na której znajduje się Krzyż Kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Pośrodku Krzyża Kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu , ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części. Pośrodku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego. Pomiędzy ramionami Krzyża Kawalerskiego , w rogach płata , są umieszczone wieńce wawrzynu , a w ich polach cyfra „20” będąca numerem 20 Brygady Zmechanizowanej .
Na odwrotnej stronie płata sztandaru o opisanym wyżej kształcie pośrodku wieńca jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG – HONOR – OJCZYZNA” – hasło naszych przodków
i dewiza żołnierza polskiego. Pomiędzy ramionami Krzyża , w rogach płata są umieszczone wieńce wawrzynu , a w nich :

 • herb Mławy
 • herb Hetmana Wincentego Gosiewskiego
 • herb Bartoszyc
 • odznaka pamiątkowa 15 Warmińsko – Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Władysława Jagiełły.

W dniu 15 lipca 1995 roku na Polach Grunwaldu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wręczył sztandar bojowy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Polowy Wojska Polskiego , gen. dyw. dr Sławoj Leszek Głódź.
Gwoździe honorowe w drzewce sztandaru wbili :

 • Prezydent RP
 • Minister Obrony Narodowej
 • Szef Sztabu Generalnego WP
 • Dowódca WOW
 • Wojewoda Olsztyński
 • Burmistrzowie Bartoszyc i Mławy
 • Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru
 • Dowódca 15 Dywizji Zmechanizowanej
 • Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej
 • Kombatanci 20 Dywizji Zmechanizowanej
 • Oficerowie 20 Brygady Zmechanizowanej
 • Chorążowie 20 Brygady Zmechanizowanej
 • Podoficerowie 20 Brygady Zmechanizowanej
 • Szeregowi 20 Brygady Zmechanizowanej.

Omówiony sztandar 20 Brygady nawiązuje wymiarami i symboliką do polskich tradycji narodowych i orężnych. Umieszczony na stronie głównej wizerunek orła białego – herb państwa przypomina sztandary królewskich hufców i regimentów.
Zgodnie z polską tradycją narodową i wojskową , sztandar jednostki był zawsze symbolem wierności , honoru , męstwa i tradycji bojowej oddziału. Żołnierz polski na przestrzeni dziejów otaczał sztandar czcią , niejednokrotnie bronił go do ostatniego tchu, ostatniej kropli krwi.
Pod sztandarami, na których widniały różne hasła :
„Żywią i bronią”
„Honor i Ojczyzna”
„Za Waszą Wolność i Naszą”

walczyli Polacy broniąc niepodległości swojej Ojczyzny w wielu krajach na całym świecie. Biel i czerwień sztandarów wojskowych symbolizowała również odradzanie się Ojczyzny.
Tak było w 1918 roku , gdy po 123 latach niewoli powstała Polska , tak jest i dzisiaj, gdy żyjemy w wolnej, demokratycznej III Rzeczypospolitej. Szczególnym faktem jest to , że nasz dzisiejszy sztandar 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej został ufundowany dzięki ofiarności społeczeństwa Mławy i Bartoszyc, organizacji i instytucji społecznych. Jest to symbol łączący nie tylko nas żołnierzy ale również mieszkańców Mławy i Bartoszyc. To nasza wspólna brygada. Jej sukcesy są naszym wspólnym dziełem i szczytnym osiągnięciem.