Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szlaki turystyczne w okolicach Mławy

root@npc.pl / 16 maja 2006

W 1979r. dla uczczenia 550 rocznicy istnienia miasta i 40 rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę, na jednym z posiedzeń Zarządu Oddziału PTTK w Mławie podjęto decyzję o wytyczeniu dwóch szlaków turystycznych wokół miasta tematycznie związanych z jego okolicami. Pierwszy szlak pieszy o długości ok. 40 km przebiega głównie po linii obronnej i nosi nazwę Szlaku Walk Wrześniowych 1939 roku, oznaczony jest kolorem czerwonym. Drugi o długości około 4 km nosi nazwę Szlak 550-lecia Mławy, a oznaczony jest kolorem zielonym.

Szlak Walk Wrześniowych 1939r.

Jest to szlak pieszy, mający swój początek w najbardziej reprezentatywnej części miasta – przy Ratuszu Miejskim. W tym to miejscu uwagę przykuwają secesyjne kamieniczki oraz Ratusz. Szlak biegnie przez ulice Mławy do Nowej Wsi, która znajduje się na drugim km trasy. Przy przystanku autobusowym szlak skręca w lewo i przecina linię kolejki wąskotorowej.
Po minięciu wsi trasa wiedzie przez rozległe łąki, z których widoczne są zalesione, malownicze wzgórza. Dalej trasa przebiega przez teren zalesiony, aż do wsi Sławogóra Stara, położonej w pobliżu Błot Niemyje. Szlak poprowadzony został skrajem lasu, gdzie znajdują się symboliczne mogiły żołnierzy poległych podczas walk wrześniowych 1939r. Następnie skręca do lasu
i wiedzie w kierunku wsi Windyki. Po prawej stronie widoczne są wzgórza, których wysokość osiąga 184 m npm. Od tego momentu trasa biegnie wzdłuż polskich linii obronnych z 1939r. Łatwo zauważalne stają się liczne bunkry z częściowo zachowanymi rowami strze¬leckimi- odcinek umocnień broniony przez I Batalion 80 PP. Po przejściu ok. 1,5 km lasem sosnowym i wyjściu na skraj lasu widoczne są na polach dwa bunkry obronne. Pierwszy znajduje się przy drodze do Windyk, drugi zaś przy drodze Windyki - Mława. Szlak nie dochodzi do wsi Windyki a po przejściu ok. 0,5 km skręca na północ. Następnie wiedzie do wsi Uniszki Zawadzkie, gdzie przy trasie E-77 znajduje się Mauzoleum Żołnierzy Września - pomnik poświęcony poległym bohaterskim obrońcom z 20 DP Armii „Modlin".
Następnie trasa wiedzie przez niewielkie wzniesienia w kierunku wsi Krajewo, gdzie znajdują się malownicze oczka wodne otoczone bujną zielenią i lasem. W tym miejscu, we wrześniu 1939r. znajdowały się stanowiska obronne II Batalionu 80 PP pod dowództwem mjr L. Jędrzejczyka. Dalej lasem w kierunku Studzieńca, gdzie trasa wiedzie ne południe i potem w kierunku północno-zachodnim w stronę wsi Zim¬nocha. Po drodze dostrzec można liczne schrony obronne, usytuowane na stokach zalesionych wzgórz. Przebiegały tutaj stanowiska obronne III Batalionu 80 pułku piechoty. Dalej szlak prowadzi droga polną w kierunku wsi Mławka, przecinając linię kolejową Mława - Działdowo.
We wsi Mławka w odległości 300 m od drogi głównej znajduje się cmentarz - Mauzoleum Żołnierzy Wehrmachtu - na którym spoczywają żołnierze niemieccy polegli podczas I i II wojny światowej. Dalej szlak przecina drogę Mława - Działdowo i ciągnie się wzdłuż rzeki Mławki w stronę Zalewu „Ruda", miejsca krajobrazowego z widocznymi bunkrami i stanowiskami I i II Batalionu 78 PP.
Idąc wzdłuż południowego brzegu zalewu, szlak przecina śluzę i wiedzie w kierunku Dwukół. Po minięciu zabudowań Nadleśnictwa Dwukoły zmierza do wsi Krępa, w której to znajduje się XIX-wieczny dwór murowany otoczony parkiem krajobrazo¬m. Dworek stał się popularnym dzięki Marii Dabrowskiej i powieści „Noce i dnie". Dalej szlak biegnie drogą Krępa - Turza Mała, przebiegając wśród łąk i lasów, między malowni¬czymi wzgórzami moreny wołowej. Po przejściu przez wieś Turza Mała trasa wiedzie wzdłuż rzeki Mławki. Mijamy kolejne bunkry z wyraźną linią okopów, będącą linią obrony II Batalionu Obrony Narodowej. Od Słomki aż do Łomi szlak biegnie przez kompleks leśny, zaś dalej trasa wiedzie droga asfaltową w stronę Mławy. Po dojściu do drogi Mława- Sierpc należy udać się w kierunku na Wojnówkę, gdzie w odległości ok. 0,5 km od szlaku, na terenie dawnej żwirowni Kalkówka znajduje się Pomnik- Mauzoleum poświęcony pamięci 364 więźniów zamordowanych w dniu 18 stycznia 1945 roku przez Niemców.
Idąc drogą Sierpc - Mława dochodzimy do Mławy, gdzie przy ul Sienkiewicza mijamy kopiec poświęcony pamięci powstańców z 1863r. Na trasie szlaku, w parku miejskim znajduje się fontanna z legendarną Muławą oraz pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dalej trasa prowadzi ul. 3-go Maja i ul. Stary Rynek i kończy się przy pomniku Św. Wojciecha.

Szlak 550 lecia Mławy

Szlak ma początek i koniec przy ul. Stary Rynek. Trasa biegnie kolejno ulicami: Stary Rynek, Chrobrego, Żwirki, Wójtostwo w kierunku lasu, droga polna a następnie leśna do Krajewa. Powrót drogą leśną w kierunku Mławy, ul. Kopernika, ul. Lelewela do parku miejskiego, dalej ul. 3-go Maja do ul. Stary Rynek. Trasa typowo spacerowa , w większej swej części prowadzi przez las.

Trasa rowerowa
Trasa rowerowa o długości ok. 45 kilometrów, biegnie zarówno drogami asfaltowymi i polnymi. Rozpoczyna się od stacji kolejowej Mława - Miasto, omijając centrum wiedzie nasypem, wąską ścieżką w kierunku wiaduktu. Tuż za nim skręca w lewe rozwidlenie, i dalej biegnie wzdłuż starego nasypu kolejowego, budowanego w czasie okupacji hitlerowskiej przez polskich jeńców. Osiągając szosę w Otoczni Starej, trasa skręca w lewo i zbacza z asfaltu po ok. 100 m prowadząc cały czas prosto wzdłuż starego na¬sypu. Po dojechaniu do szosy, należy skręcić w prawo, kierując się na Wyczy¬ny, gdzie na wzgórzu znajduje się kościół i cmentarz z kwaterą żołnierzy, którzy zginęli we wrze¬śniu 1939r.
Stamtąd szlak skierowany został do Wiśniewa, gdzie przecina drogę E-7, kierując się do Podkrajewa. Następnie za przecznicą skręca w prawo w kierunku Mławy, przecinając Wojnówkę, a w pobliżu Wi¬śniewka skręca w lewo na Korboniec. W Korbońcu trasa odbija w polną drogę w prawo, która lekkim łukiem doprowadzi nas do szosy Mława - Tu¬rza. Tutaj skręcamy w lewo i zjeżdżamy w dół ok.100 m, po czym odbijamy znów w prawo i leśną droga dojeżdżamy do czerwonego szlaku turystyczne¬go. Następnie aż do szosy Mława – Żuromin kierujemy się czerwonym szlakiem, potem szosą w dół do drogi prowadzącej do Lewiczyna. Widoczny po prawej stronie pierwszy bunkier - jeden z szeregu polskich umocnień z czasów II wojny światowej. Na trasie zauważalnych jest ich osiem.
Z Lewiczyna trasa wiedzie do szosy na Mławę, a następnie skręca w drogę prowadzącą nad zalew. Dalej kierujemy się do szosy Mława – Działdowo, skręcamy w lewo jadąc w dół ok. 100 m., nie zważając na zakręt w lewo jedziemy prosto wspina¬jąc się na nasyp kolejowy. Za torami trasa skręca w lewo i prowadzi polną drogą, po lewej stronie zostawiając Zimnochę. Nie dojeżdżamy do szosy na Piekiełko, wcześniej skręcając w prawo, jedziemy prosto aż do najbliższej dróżki w lewo. Dopiero teraz przecinamy drogę na Piekielko i jedziemy prosto, zostawiając po prawej jezioro na Krajewie, aż do szosy E-7. Poboczem kierujemy się do Mauzoleum w Uniszkach, gdzie kończy się trasa.