Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania I - III - Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 16 czerwca 2023

Przedstawiciele klas I – III w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wzięli udział w Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania, który odbył się w trzech grupach wiekowych. Uczestnicy zaprezentowali fragmenty z wylosowanych książek. Celem konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja literatury i czytelnictwa, budzenie zainteresowania wartościową literaturą, rozwijanie wrażliwości na prozę oraz nauka współzawodnictwa w miłej atmosferze. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Nagrodzona uczennica w kategorii klas I:
Maria Bucholska – I b – I miejsce

Nagrodzona uczennica w kategorii klas II:
Kalina Zgorzelska –kl. II a – I miejsce

Nagrodzona uczennica w kategorii klas III:
Justyna Zarzycka – kl. III a – I miejsce

Do realizacji zadania wykorzystano książki zakupione do biblioteki szkolnej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.