Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szkolili się w zakresie ochrony przed zagrożeniami czasu kryzysu i wojny

Krzysztof Napierski / 22 listopada 2022

W piątek 18 listopada 2022 r. w Hotelu Mława zostało przeprowadzone szkolenie dyrektorów, prezesów oraz kierowników przedsiębiorstw i zakładów pracy miasta Mława.

Szkolenie otworzył, przywitał zebranych oraz przedstawił główne założenia w zakresie zadań zarządzania kryzysowego i spraw obronnych realizowane w 2022 r. Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i OC Urzędu Miasta Mława Andrzej Fafiński. Pierwszy wykład i prezentację przedstawił ppłk mgr inż. Grzegorz Marcińczak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie. Po wykładzie i prezentacji zabrał głos Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, który nakreślił obecną sytuację militarno-polityczną na świecie oraz podkreślił znaczenie niesienia pomocy obywatelom Ukrainy. Zaznaczył również, że takie szkolenia powinny odbywać się w zakładach pracy celem poinformowania społeczeństwa o obecnej sytuacji, zagrożeniach i sposobach ich minimalizowania.

Tematyka zajęć była następująca:

  1. Profilaktyka kontrwywiadowcza.
  2. Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny.
  3. Podstawowe zmiany w nowej Ustawie o Obronie Ojczyzny.
  4. Gotowości obronne w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  5. Udzielanie pierwszej pomocy medyczno-sanitarnej.

Zajęcia prowadzili:

  • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie ppłk mgr inż. Grzegorz Marcińczak;
  • Inspektor ds. ZKSOiOC UM Mława Andrzej Fafiński;
  • Przedstawiciel KP PSP w Mławie – ogniomistrz Marcin Szarpak.

AF, KN / UMM

fot.: Wioletta Mikucińska