Super Samorząd 2011 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Super Samorząd 2011

Katarzyna Kaszuba / 09 marca 2012

W tegorocznym konkursie udział wzięły 153 samorządy z całej Polski. Nominację do nagrody otrzymało 16 - w tym nasz samorząd.
Honorowy patronat nad Nagrodą sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Konkurs odbywa się w ramach akcji Masz Głos - Masz Wybór.

 

Super Samorząd 

  • W akcji mogą uczestniczyć grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, biblioteki, szkoły, domy kultury i media w partnerstwie z władzami samorządowymi.

  • Uczestnicy działają na rzecz dobra wspólnoty samorządowej.

  • Akcja służy budowie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawie zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszemu przepływowi informacji na poziomie lokalnym.

  • Zadania, w tym spotkania i debaty muszą być realizowane z udziałem różnych środowisk i grup mieszkańców danej gminy.

żródło: www.maszglos.pl