Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku

Piotr Tomaszewski / 29 maja 2015

Aktualizacja 25.06.2015r. - publikacja pełnego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Mława, uprzejmie informuje że zakończono prace nad projektem „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku”.

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku” wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny do wglądu w dniach od 1.06.2015r. do 22.06.2015r. w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, Biuro Rady, pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl

Opinie lub uwagi do ww. dokumentu można zgłaszać pisemnie
do dnia 22 czerwca 2015 r. do Burmistrza Miasta Mława, w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz na adres e-mail strategiaatmlawa [dot] pl (strategia[at]mlawa[dot]pl)

Załączniki:

  • Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku”
  • Prognoza oddziaływania na środowisko

    Aktualizacja 25.06.2015r. - publikacja pełnego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko