Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Strategia Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku

Piotr Tomaszewski / 29 maja 2015

Aktualizacja 25.06.2015r. - publikacja pełnego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Mława, uprzejmie informuje że zakończono prace nad projektem „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku”/default/files/articles/import/mlawa_18.plstrong>./default/files/articles/import/mlawa_18.plp>

Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku”/default/files/articles/import/mlawa_18.plstrong> wraz
z Prognozą/default/files/articles/import/mlawa_18.plstrong> oddziaływania na środowisko /default/files/articles/import/mlawa_18.plstrong>jest dostępny do wglądu w dniach od 1.06.2015r. do 22.06.2015r. w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, Biuro Rady, pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl/default/files/articles/import/mlawa_18.pla>/default/files/articles/import/mlawa_18.plp>

Opinie lub uwagi do ww. dokumentu można zgłaszać pisemnie
do dnia 22 czerwca 2015 r. do Burmistrza Miasta Mława, w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz na adres e-mail strategiaatmlawa [dot] pl (/default/files/articles/import/mlawa_18.pla>/default/files/articles/import/mlawa_18.plp>)

Załączniki:/default/files/articles/import/mlawa_18.plp>

  • Projekt „Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku”/default/files/articles/import/mlawa_18.plstrong> /default/files/articles/import/mlawa_18.plli>
  • Prognoza oddziaływania na środowisko /default/files/articles/import/mlawa_18.plstrong>/default/files/articles/import/mlawa_18.plli>
    /default/files/articles/import/mlawa_18.plul>

    Aktualizacja 25.06.2015r. - publikacja pełnego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko/default/files/articles/import/mlawa_18.plp>