Stawki podatku od środków transportowych w 2009 roku | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stawki podatku od środków transportowych w 2009 roku

root@npc.pl / 23 marca 2007
LP
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E
STAWKA
1
2
3
4
 
Autobusy
1.1.do 15 miejsc
 
1.2.od 16 miejsc do mniej niż 30 miejsc
 
1.3 równej lub wyższej niż 30 miejsc
 
569,00
 
1.016,00
 
1.682,00
 
 
Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
2.1.od3,5 tony do 5,5 tony włącznie
 
2.2.powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
 
2.3.powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
 
657,00
 
891,00
 
1.025,00
 
 
Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
3.1. O liczbie osi dwie
równej lub wyższej niż 12 ton
3.2. O liczbie osi trzy
równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton
równej lub wyższej niż 19 ton
3.3. O liczbie osi cztery i więcej
równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 27 ton
równej lub wyższej niż 27 ton
 
1.210,00
 
 
1.204,00
1.570,00
 
 
1.902,00
2.187,00
 
Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osijezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
4.1. O liczbie osi dwie
równej lub wyższej niż 12 ton
4.2. O liczbie osi trzy
równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 19 ton
równej lub wyższej niż 19 ton
4.3. O liczbie osi cztery i więcej
równej lub wyższej niż 12 ton
a mniejszej niż 29 ton
b)równej lub wyższej niż 29 ton
 
 
1.413,00
 
 
1.265,00
1.868,00
 
 
2.007,00
2.653,00
 
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
5.1. od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony
 
 
5.2. od 5,5 tony i poniżej 9 ton
 
 
5.3. od 9 ton i poniżej 12 ton
 
624,00
 
 
855,00
 
 
1.198,00
 
 
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
 
6.1 O liczbie osi dwie
równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 18 ton
równej lub wyższej niż 18 ton a
mniejszej niż 31 ton
równej lub wyższej niż 31 ton
 
6.2. O liczbie osi trzy
równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 40 ton
b) równej lub wyższej niż 40 ton
 
 
1.712,00
 
1.949,00
2.052,00
 
 
 
1.944,00
2.503,00
 
Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
7.1. O liczbie osi dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 18 ton
równej lub wyższej niż 18 ton a
mniejszej niż 31 ton
równej lub wyższej niż 31 ton
 
 
7.2. O liczbie osi trzy
równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 40 ton
b) równej lub wyższej niż 40 ton
 
 
 
1.806,00
 
2.052,00
2.053,00
 
 
 
 
2.052,00
2.653,00
 
 
O przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
8.1.od 7 ton do mniej niż 12 ton
492,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów
9.1. O liczbie osi jedna
a) równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 18 ton
równej lub wyższej niż 18 ton
 
O liczbie osi dwie
równej lub wyższej niż 12 ton a mniej
niż 33 tony
równej lub wyższej niż 33 tony a mniej
niż 38 ton
równej lub wyższej niż 38 ton
 
9.3.O liczbie osi trzy
równej lub wyższej niż 12 ton a mniej
niż 38 ton
b) równej lub wyższej niż 38 ton
 
 
313,00
359,00
 
 
 
852,00
 
1.158,00
1.289,00
 
 
 
758,00
1.058,00
 
Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów
O liczbie osi jedna
równej lub wyższej niż 12 ton a
mniejszej niż 18 ton
równej lub wyższej niż 18 ton
 
O liczbie osi dwie
równej lub wyższej niż 12 ton a mniej
niż 33 tony
 
równej lub wyższej niż 33 tony a niżej
niż 38 ton
równej lub wyższej niż 38 ton
 
.O liczbie osi trzy
równej lub wyższej niż 12 ton a
mniej niż 38 ton
b) równej lub wyższej niż 38 ton
 
 
457,00
631,00
 
 
 
1.291,00
 
 
1.569,00
1.907,00
 
 
 
1.058,00
1.435,00