Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stara „siódemka” już wojewódzka

Urszula Adamczyk / 13 marca 2023

W związku z wybudowaniem odcinka drogi ekspresowej przebiegającego przez Mławę, znajdujący się w granicach miasta fragment starej „siódemki” zmienił zarządcę – jest nim już nie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, lecz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Tym samym przybyło nam ok. 6,5 km dróg wojewódzkich i mamy ich w Mławie w sumie już ok. 15,8 km.

Przypominamy, że pod zarządem właściciela drogi znajduje się cały pas drogowy – czyli także m.in. chodniki, drogi serwisowe i przejścia dla pieszych. Również wszędzie tam, gdzie droga wojewódzka krzyżuje się z drogą niższej kategorii, o skrzyżowanie dba właściciel drogi kategorii wyższej. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z dokumentem, zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymywanie drogi i całej infrastruktury drogowej, czyli także chodników, sygnalizacji świetlnej, obiektów inżynierskich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe).

W związku z przejęciem „mławskiego” odcinka starej „siódemki” przez MZDW, żadna z ulic Mławy nie zmienia swojej dotychczasowej kategorii – nadal więc mamy w naszym mieście ok. 14 km dróg powiatowych i ok. 146 gminnych.

oprac. KN