Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stanowisko Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie dzierżawy nieruchomości i budowy Centrum Handlowo-Usługowego

Anna Kędzierska / 27 listopada 2013

Na podstawie § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Mława Rada Miasta Mława wyraża zgodę na zawarcie między Miastem Mława a Az-Bud Stanisław Andrzej Zaborowski,Zdzisław Cechowski Spółka Cywilna w Szydłówku porozumienia w sprawie dzierżawy nieruchomości i budowy Centrum Handlowo-Usługowego na działkach nr nr 163/1,163/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 171/1, 171/2,172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 176/2,
176/3, 177/1, 177/2, 177/3, 178/1, 178/5, 178/7, 165, 164/1, 164/2, położonych w Mławie w rejonie Os. Książąt Maz. i Al. Św. Wojciecha. Porozumienie stanowizałącznik do niniejszego stanowiska. Celem porozumienia jest wybudowanie Centrum Handlowo-Usługowego, którego częścią będzie zintegrowany dworzec autobusowy i kolejowy.