Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Segregujmy uważnie! – nowe tablice informacyjne przy kontenerach

Krzysztof Napierski / 04 sierpnia 2021

Który odpad do której frakcji zaliczyć? Co wrzucić do pojemnika? Czego nie wrzucać? Co odwieźć do PSZOK-u? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy na tablicach informacyjnych przekazanych nieodpłatnie przez Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego zarządcom nieruchomości. Znajdziemy je w 99 miejscach gromadzenia odpadów komunalnych urządzonych dla budynków wielolokalowych w Mławie.

Burmistrz Miasta Mława w trosce o osiągane poziomy recyklingu, w ramach zawartych porozumień przekazał bezpłatnie do użytkowania tablice wszystkim podmiotom zarządzającym zasobami wielolokalowymi, które uprzednio zgłosiły taką potrzebę. Tablice mają informować i edukować mieszkańców. Czytajmy! Potrzeba edukacji nadal istnieje, bo stan segregacji odpadów w mieście niestety w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Najgorzej jest w budynkach wielolokalowych – tam „winowajca” pozostaje anonimowy, w związku z czym trudniej o odpowiedzialne podejście do problemu. Trzeba pamiętać o tym, że brak segregacji (nieprawidłowa segregacja) może skutkować nałożeniem podwyższonej opłaty za odpady, a stawki podwyższonych opłat za odpady są aż trzykrotnie wyższe od stawek podstawowych!

Od ponad roku, bo od 1 lipca 2020 r., każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta, bez względu na jej rodzaj i przeznaczenie, ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Segregujmy uważnie!

EZ, KN / UMM