Sędzia Anna Maria Wesołowska w Mławie | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 04 listopada 2019

W dniu 14 listopada 2019 roku w Hali Sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie odbędzie się lokalna kampania społeczna „Bezpiecznie w rodzinie i szkole” organizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

W ramach kampanii odbędą się spotkania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z sędzią Anną Marią Wesołowską podczas których będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. 

Narastająca agresja wśród dzieci i  nastolatków jest coraz poważniejszym problem rodzącym konsekwencje w  życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym.
Coraz częściej dorastająca młodzież szykanuje słabszych kolegów, dopuszcza się aktów przemocy, używa wulgarnego języka. Wybuchy złości i gniewu wynikają nie tylko z kryzysu tożsamości w wieku dorastania. Na agresję wpływa także środowisko wychowawcze i rówieśnicze, wzorce propagowane w mediach, brutalne gry komputerowe, chęć zaimponowania innym, podbudowania własnej samooceny i wzbudzenia respektu wśród kolegów. Zachowania agresywne świadczą tak naprawdę o słabości dzieci i braku umiejętności radzenia sobie z kumulacją negatywnych uczuć.

Spotkania z popularną z programów telewizyjnych sędzią mają na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży a także dorosłym powagę nowych zagrożeń, w tym także form przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie  możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę.

Pani  Anna Maria Wesołowska - polska prawniczka, sędzia w stanie spoczynku zatrudniona ostatnio w Sądzie Okręgowym w Łodzi, osoba, która potrafi nawiązać  doskonały kontakt z dziećmi  i młodzieżą, będzie mówiła o zagrożeniach takich jak: cyberprzemoc, stalking, grooming, używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, e –papierosy a także o odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Podzieli się z nami  swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Pani sędzia w ostatnim panelu, który jest otwarty dla dorosłych mieszkańców Mławy  i powiatu mławskiego będzie mówiła o procedurze Niebieskie karty, nowej formie przemocy wobec dziecka tj.: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około-rozwodowym. Ponadto, w programie rozmów jest temat obowiązku wysłuchania dziecka przez sąd, obowiązki szkoły gdy dziecko wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka.

Kampania została objęta honorowym patronatem Starosty Mławskiego i Burmistrza Miasta Mława.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio 7.

Swój wkład w przygotowanie spotkań dla mieszkańców Mławy i powiatu mławskiego ma I Licem Ogólnokształcące, które na cały dzień nieodpłatnie udostępnia swoja Halę sportową.
W zapewnieniu bezpieczeństwa swoją pomoc organizatorom udzieli Komenda Powiatowa Policji w Mławie oraz Straż Miejska. Wydarzenie finansowo wsparły gminy: Lipowiec Kościelny, Wiśniewo i Strzegowo.

Wszystkie osoby dorosłe zainteresowane spotkaniem z sędzią Anną Marią Wesołowską serdecznie zapraszamy  14 listopada 2019 r na godz. 17.00 do Hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego  w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 1 . Wstęp wolny

Plakat