Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

Krzysztof Napierski / 09 lipca 2024

Miasto Mława w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” w roku 2024 otrzymało wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 35000,00 zł na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach przyznanego dofinansowania doposażona zostanie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłataja w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie.

Koszt całkowity: 43 750,00 zł, z czego

dotacja: 35 000,00 zł

wkład własny Miasta Mława: 8 750,00 zł

LG / WŚZ