Rusza rewitalizacja obszaru przy „Handlowcu” | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rusza rewitalizacja obszaru przy „Handlowcu”

Magdalena Grzywacz / 08 września 2017

4 września burmistrz Sławomir Kowalewski podpisał umowę z Tomaszem Gutowskim reprezentującym firmę GUTBRUK z Przasnysza, na I etap rewitalizacji obszaru Placu 3 Maja w Mławie. Prace w terenie rozpoczną się w październiku br. i potrwają około roku.

Rewitalizacja obszaru Placu 3 Maja to zadanie, do którego Miasto Mława przygotowywało się od kilku lat. Poprzedziły je konkurs dla architektów i urbanistów na koncepcję zagospodarowania tego obszaru oraz spotkania z mieszkańcami i właścicielami lokali położonych w kwartale zamkniętym ulicami: Chrobrego, Żwirki, Żeromskiego i 3 Maja. Dzięki tym działaniom udało się przyjąć optymalne rozwiązanie, satysfakcjonujące wiele stron.  – To dla nas bardzo ważna inwestycja. Liczę, że obszar przy „Handlowcu” zacznie tętnić życiem, a mieszkańcy Mławy bardziej docenią jego walory – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski.

Zgodnie z zapisem umowy wykonawca – firma GUTBRUK – w ramach rewitalizacji ma przeprowadzić:

- budowę fontanny,

- wykonanie elementów małej architektury,

- budowę oświetlenia,

- remont dróg wewnętrznych (ul. Wigury, Plac 3 Maja) z miejscami postojowymi,

- przebudowę i remont kanalizacji deszczowej,

- przebudowę i remont kanalizacji sanitarnej,

- przebudowę i remont sieci wodociągowej,

- przebudowę studni teletechnicznych,

- urządzenie zieleni,

oraz pozostałe roboty pomocnicze, zgodnie z przygotowaną dokumentacja techniczną.

Wartość realizacji zadania to 3 531 293,42 zł brutto. W tym roku na rewitalizację Placu 3 Maja miasto przeznaczyło w budżecie 950 000 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana na ten cel w przyszłym roku.

Prace w terenie rozpoczną się po okresie przygotowawczym - GUTBRUK w tej chwili przygotowuje harmonogram i planuje organizację ruchu. Do 26 października 2018 roku – planowanego terminu zakończenia inwestycji, mogą występować utrudnienia w ruchu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Prosimy o wyrozumiałość i wzajemną życzliwość.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM