Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 maja 2020

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2020 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta Mława postanowił nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r. następującym oferentom:

1)    Mławskie Stowarzyszenie Amazonki
Zadanie: Spotkanie edukacyjne i rozrywka

2)    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Klub Seniora „Złota Jesień” odwiedza Ciechocinek

3)    Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”
Zadanie: Jak dobrze być seniorem

Uzasadnienie:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491) oraz Rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.2020 r.  poz. nr 522),  realizacja zadań założonych w ramach otwartego konkursu ofert jest  niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć w dniu ogłaszania konkursu. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonego przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno m.in. organizować żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami życiowymi. Realizacja zadania zaproponowanego przez oferentów jest procesem rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z zaplanowanych działań. Ponadto nie jest wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, a oferenci maja obowiązek zapewnić beneficjentom zadania bezpieczeństwo, co obecnie nie jest możliwe. W związku z powyższym zdecydowano o nie przyznaniu dotacji na realizację zadań złożonych w niniejszym otwartym konkursie ofert.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.