Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2013 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2013 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 lipca 2013

Zestawienie ofert wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2013 r.

Podstawa prawna - Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2013 r.

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

zadanie - Koncert rockowy - 8 września 2013r.

kwota dotacji – 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto zł)

 

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej,

zadanie - Koncert poezji śpiewanej - 28 lipca 2013 r.

kwota dotacji – 900 zł (słownie: dziewięćset zł)