Rozbieramy kominy | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rozbieramy kominy

Urszula Adamczyk / 20 listopada 2023

Jeszcze w tym roku z przestrzeni miasta znikną dwa kominy, które w przeszłości stanowiły integralne części nieczynnych już kotłowni węglowych. Jeden znajduje się w centrum Mławy, między blokami przy ul. 3 Maja, drugi natomiast – przy ul. Broniewskiego.

Kominy od dawna nie są wykorzystane, ponieważ zmieniły się technologie związane z ogrzewaniem domów i bloków. Odchodzimy od spalania węgla, częściej wykorzystując ciepło systemowe uzyskiwane ze spalania gazu.
Rozbiórka kominów ma na celu uporządkowanie przestrzeni miasta, podniesienie estetyki i bezpieczeństwa. Wyłoniona w drodze przetargu firma jest zobowiązana do rozebrania wysokich obiektów w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, lub – w przypadku komina przy ul. 3 Maja – w ciągu 30 dni od uzyskania zgodny Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac archeologicznych. Rozbiórka komina wewnątrz osiedla przy ulicy 3 Maja będzie bowiem nadzorowana przez archeologa, ponieważ teren, na którym stoi konstrukcja przeznaczona do rozbiórki, jest wpisany jest do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego miasta Mława.

Prace rozbiórkowe będą kosztowały blisko 115 000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu miasta.

MG/KSM