Rolnicy i producenci rolni korzystają ze zwrotu podatku akcyzowego | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rolnicy i producenci rolni korzystają ze zwrotu podatku akcyzowego

Krzysztof Napierski / 01 marca 2023

Od 1 do 28 lutego 2023 r. Urząd Miasta Mława przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a nabytego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Wpłynęło do nas w tym terminie 26 wniosków. Kolejne wnioski będziemy przyjmować w sierpniu – warto więc już gromadzić faktury.

Od 1 do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy/producenci rolni będą składać w Urzędzie Miasta Mława wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a nabytego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej (załącznik pod tekstem) lub w wersji papierowej otrzymać od pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława (pokój nr 11). Do wypełnionego wniosku należy załączyć faktury VAT w oryginale lub ich kopie (oryginały do wglądu) stanowiące dowody zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. W przypadku posiadania bydła prosimy dodatkowo załączyć informację o liczbie DJP bydła w gospodarstwie rolnym otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z kompletem dokumentów zapraszamy w pierwszej kolejności do Wydziału Gospodarki Komunalnej, gdzie nastąpi wstępna weryfikacja poprawności skompletowania wniosku. Po wstępnej weryfikacji wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. Decyzje będą wydawane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Faktury VAT za olej napędowy prosimy gromadzić przez cały rok – w miesiącu, w którym są przyjmowane wnioski, do ratusza zanosimy wraz z wnioskiem faktury za paliwo zakupione w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosków.

WGK, KSM

fot.: Public Domain Pictures