Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Razem dla środowiska – konferencja inspiracją do działania

Magdalena Grzywacz / 08 października 2017

Konferencja „Razem dla środowiska” dotycząca tematyki niepełnosprawności spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Mławy. W środę 4 października jej uczestnicy mogli przyjrzeć się zagadnieniom niepełnosprawności z różnych perspektyw. Prócz olbrzymiej dawki informacji otrzymali zachętę i motywację do działania.

Za nami pierwsza mławska konferencja dotycząca tematyki niepełnosprawności o zasięgu ogólnopolskim. Jej organizatorami byli Burmistrz Miasta Mława - Sławomir Kowalewski oraz firma SUEZ Polska.

– W ubiegłym roku uczestniczyłem w wydarzeniu „Giełda mocy” i byłem pod olbrzymim wrażeniem przekazywanych tam treści oraz zupełnie nowego dla mnie podejścia do niepełnosprawności. Wówczas powiedziałem pani Katarzynie Muszyńskiej, prezes SUEZ Polska, że chciałbym podobne spotkanie kiedyś zorganizować w Mławie. Dzięki zaangażowaniu naszego partnera - SUEZ Polska, dziś odbywa się w Mławie konferencja „Razem dla środowiska”.  Dziękuję wszystkim ekspertom, panelistom i osobom zaangażowanym w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością, za przyjęcie naszego zaproszenia i przyjazd do Mławy – powiedział na wstępie burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. Katarzyna Muszyńska – wiceprezes Zarządu SUEZ Polska przypomniała o ideach, które są ważne dla jej firmy - m.in. współdziałaniu oraz humanitarnym, prospołecznym podejściu do organizacji pracy i funkcjonowania spółki. Zachęcając do tego, aby konferencja stała się inspiracją i dała wszystkim zebranym energię do pracy, zakończyła swoje wystąpienie przesłaniem z „Gwiezdnych wojen” – „Niech moc będzie z Wami”.

Przez sześć godzin 25 panelistów (w tym czterech prelegentów) opowiadało o swoich doświadczeniach związanych z niepełnosprawnością. Poznaliśmy stanowiska i opinie prezesów najprężniejszych stowarzyszeń w Polsce działających na rzecz osób z niepełnosprawnością (Otwarte Drzwi z Warszawy oraz UNIKAT z Katowic), naukowców, aktywistów, przedstawicieli różnych firm i instytucji oraz osób, które osobiście doświadczają niepełnosprawności.

- Wszyscy mamy ograniczenia, nikt z nas nie jest sprawny w stu procentach, powinniśmy o tym pamiętać  - powiedziała w panelu zatytułowanym „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością” Iga Jendrych, młodszy specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w firmie SUEZ Polska. Świadectwo tej utalentowanej kobiety, która po ukończeniu psychologii i dwóch kierunków studiów podyplomowych przez trzy lata pozostawała bezrobotna, zrobiło olbrzymie wrażenie na słuchaczach. Iga nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i pojawiła się na Giełdzie Mocy – wydarzeniu, podczas którego osoby z niepełnosprawnością mogą zapoznać się z ofertą  pracodawców. Iga została zatrudniona w SUEZ Polska. Podczas konferencji opowiadała o trudnościach, które musiała pokonać, o doświadczeniach i konieczności adaptacji do nowych warunków. Nigdy wcześniej nie pracowała pod presją czasu, nie znała pojęcia deadline i sytuacji kryzysowych. Z każdej sytuacji starała się czerpać nowy potencjał, moc do dalszej pracy. – Pokonanie schodów jest dla mnie wyzwaniem, ale dużo większą satysfakcję daje mi świadomość, że przez dwa lata utrzymałam się na stanowisku w korporacji. To jest potężne osiągnięcie – podsumowała z satysfakcją.

Aleksandra Korzeniewska - asystentka ds. administracyjnych w SUEZ Polska, która wystąpiła w panelu „Wsparcie społeczne – czynniki sukcesu”, pytana o najistotniejszą rzecz, która prowadzi do sukcesu – także osoby z niepełnosprawnością - opowiedziała: - Trzeba chcieć. To najważniejsza rzecz. Dopiero potem coś „można”. Prawdziwe „chcenie” jest początkiem sukcesu – zapewniała. W tej samej części Rafał Dziurla, doktorant wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pokazał prezentację dotyczącą czynników wspierających aktywizację osób z niepełnosprawnością. Mówił o interesującym trendzie, który pojawił się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku - tworzenia kultury niepełnosprawnych i dążenia do określenia wspólnych celów i oczekiwań tej grupy. Mówił, że niepełnosprawność coraz częściej jest rozumiana jako cecha charakteryzująca daną osobą, a nie jej deficyt.

Wojciech Suchowiecki – przedsiębiorca, triatlonista, twórca idei Dobropowraca.pl oraz współtwórca „Nie Ma ‘Nie Mogę’”, opowiedział, w jaki sposób wraz z przyjaciółmi – sportowcami, wspiera osoby potrzebujące, często osoby z niepełnosprawnością.  – Robimy zakłady dżentelmeńskie. Ci, którzy przegrywają w zawodach, wpłacają po 10 złotych za każdą minutę zwłoki do lidera na konto wskazanej organizacji – zdradził. Dzięki takim działaniom na rzecz stowarzyszeń sportowcy przekazali już dziesiątki tysięcy złotych.

„Niezwykle cenne informacje”, „Muszę to wszystko przemyśleć”, „To jedna z najlepiej przygotowanych konferencji, na której byłam” – dało się słyszeć w kuluarach. Satysfakcja osób, które siedziały na widowni, przełożyła się na zadowolenie organizatorów, którzy przez dwa miesiące przygotowywali się do tego wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację konferencji - szczególnie paniom Katarzynie Muszyńskiej i Agnieszce Łobacz z SUEZ Polska. Dziękujemy osobom, które przyjechały do Mławy, skorzystały z naszych zaproszeń i dzieliły się z publicznością swoimi doświadczeniami, przedstawiały dobre praktyki, inspirowały, zachęcały, budowały podwaliny nowych projektów. Jesteśmy Wam wdzięczni.

W konferencji „Razem dla środowiska” udział wzięli:

Część pierwsza – „Dobre praktyki”

 • Patrycja Rojek – kierownik Stowarzyszenia Unikat z Katowic;
 • Iwona Wojtczak-Grzesińska – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”;
 • Karol Safaryn - członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Mławie;
 • Ewa Gałka – Dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy;
 • Wojciech Suchowiecki – przedsiębiorca, twórca idei Dobropowraca.pl oraz współtwórca „Nie Ma ‘Nie Mogę’”;
 • Anna Wieczorkowska - Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
 • Monika Falej - prawniczka, dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i współtwórczyni Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu SPINACZ.

Część druga – „Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością”

 • Justyna Pupik – związana ze stowarzyszeniem „Otwarte drzwi”;
 • Paweł Bechciński – Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju w firmie SUEZ;
 • Iga Jendrych - Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w SUEZ Polska;
 • Kamil Sontowski – trener pracy w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Partnerzy" w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi;
 • Milena Koszewska, pracownik mławskiej firmy FAST Fol, zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością;
 • Agnieszka Laczycka – pracownik Wydziału Budżetu i Finansow Urzędu Miasta Mława.

Część trzecia – „Wsparcie instytucjonalne i rzeczowe”

 • Sławomir Kowalewski – Burmistrza Miasta Mława;
 • Dorota Kaczorek–Magdalińska - Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Urszula Krajewska – Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
 • Patrycja Rojek - Stowarzyszenie Unikat;
 • Robert Gajewski - Kierownik Wydziału ds. Ekonomii Społecznej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej;
 • Aldona Zasina – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Barbara Bielak - z Urzędu Miasta Mława

Część czwarta – „Wsparcie instytucjonalne i rzeczowe”

 • Anna Jaglińska – psycholog, trener grupowy, psychoterapeutka, związana ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi i środowiskiem organizacji pozarządowych;
 • Rafał Dziurla – ekspert w zakresie badań nad działalnością na rzecz niepełnosprawnych; doktorant Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Aleksandra Korzeniewska –Asystentka ds. administracyjnych w SUEZ Polska;
 • Irena Milewska – z mławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 
 • Monika Falej – Prawniczka, Dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Nie sposób przedstawić wszystkie treści przekazane przez zaproszonych do Mławy ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, które będziemy systematycznie zamieszczać na stronie internetowej miasta.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM