Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

RAPORT z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława do roku 2022

Mariusz Łazicki / 16 maja 2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mława o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Mława zostało opublikowane na podstronie strony internetowej Miasta Mława (www.mlawa.pl) w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-miasta-mlawa-do-roku-2022.html , a także wywieszone na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława