RAPORT z przebiegu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława na lata 2017-2021 ogłoszonych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegóło | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

RAPORT z przebiegu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu Polityki Mieszkaniowej Miasta Mława na lata 2017-2021 ogłoszonych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie szczegóło

Monika Kucka / 10 stycznia 2017