Rada Sportu Miasta Mława | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Rada Sportu Miasta Mława

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 czerwca 2020

Rada Sportu Miasta Mława

powołana została Zarządzeniem Nr 10/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 stycznia  2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia składu i zasad powołania Rady Sportu Miasta Mława oraz przyjęcia regulaminu jej działania

w składzie:

1)    Krzysztof Butryn;
2)    Janusz Czerwiński;
3)    Arkadiusz Dłubisz;
4)    Marek Jasiński;
5)    Grzegorz Kuciński;
6)    Piotr Piwowarski.