Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

root@npc.pl / 23 kwietnia 2010

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi postanawiam udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury (od-nawiamy umysły) w 2010 roku następujących dotacji:

1. Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA
Zadanie: XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE 2010
Kwota – 0 zł

2. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Plener i wystawy fotograficzne
Kwota – 2 200 zł

3. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Tomik poezji mławsko-żyrardowskiej
Kwota - 2 100zł

4. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Zeszyty literacko-malarskie
Kwota - 4 000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy "SPRINTER"
Zadanie: Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mławie - "Nasza Mała Ojczyzna"
Kwota - 800 zł

6. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie
Zadanie: II Międzynarodowy Plener Malarski - Mazowsze Północne Pędzlem Malowane - MŁAWA 2010
Kwota – 5 000 zł

7. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
Zadanie: Spotkanie w Kałkowie
Kwota - 1 500 zł

8. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła-Mława
Zadanie: Mławianie na historycznym szlaku bursztynowym, gdzie początek miała II Wojna Światowa i upadek komunizmu
Kwota - 2 000 zł

9. Katolickie Stowarzyszenie "Serce za Serce"
Zadanie: "Pielęgnowanie polskości" - wyjazd turystyczno-pielgrzymkowy
Kwota – 2 000 zł

10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych Koło w Mławie
Zadanie: Projekt pt. "Wokół Chopina"
Kwota - 2 000 zł

11. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej - spotkanie byłych Żołnierzy Kampanii Wrześniowej 1939 i ich rodzin na polach bitewnych przed III Rekonstrukcją "Bitwy pod Mławą"
Kwota – 0 zł

12 Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"
Zadanie: Koncert oraz spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora oraz Jubileuszu 5-lecia Klubu Seniora Pogodny Uśmiech
Kwota – 3 500 zł

13. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Zadanie: Cykl wykładów o tematyce papieskiej przeznaczonych dla mieszkańców Mławy, w szczególności młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, prezentujących postać Jana Pawła II i wybrane aspekty Jego nauki
Kwota - 1 000 zł

14. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Zadanie: Opracowanie i wydanie drukiem publikacji "Sala Papieska w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - zeszyt nr 2"
Kwota - 1 500 zł

15. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
Zadanie: Dzień Papieski. 32. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża
Kwota – 4 000 zł

16. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie cyklu spotkań (wykładów) z zakresu edukacji kulturalno - regionalnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych
Kwota - 1 000 zł

17. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Renowacja grobu macochy Stefana Żeromskiego na cmentarzu parafii Przemienienia Pańskiego w Mławie
Kwota – 1 500 zł

18. Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka
Zadanie: IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Mławie
Kwota – 5 000 zł

19. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Udział przedstawicieli hufca ZHP w Mławie w jubileuszowym zlocie na stulecie harcerstwa w Krakowie 2010
Kwota – 2 500 zł

20. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: V pieszy rajd szlakami obrońców reduty mławskiej
Kwota – 1 000 zł

21. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Udział mławskich harcerzy z Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim
Kwota – 1 000 zł

22. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych
Zadanie: Przygotowanie publikacji z dziejów rzemiosła polskiego pod roboczym tytułem "Monografia rzemiosła mławskiego"
Kwota – 4 000 zł

23. Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Zadanie: Mariacki Festyn Rodzinny
Kwota – 6 800 zł

24. Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny
Zadanie: Festyn we wspólnocie Św. Rodziny
Kwota – 6 800 zł

25. Rzymsko - Katolicka Parafia Św. Jana Kantego
Zadanie: Festyn "U Kantego" w Mławie
Kwota – 6 800 zł

26. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie
Zadanie: Wydanie kolejnego zeszytu "Mławskiej Kroniki Archeologiczno - Numizmatycznej" z artykułami (uzupełnionymi zdjęciami i rysunkami), dotyczącymi najciekawszych odkrytych zabytków, wystaw tematycznych, Dni Mławy, giełdy staroci oraz działalności numizmatyczno - kolekcjonerskiej na naszym terenie
Kwota – 2 000 zł

27. Ochotnicza Straż Pożarna w Piekiełku
Zadanie: Festyn integracyjny
Kwota – 0 zł