Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.

root@npc.pl / 26 lutego 2010

Po posiedzeniu komisji d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Miasta Mławy udzielił na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku następujących dotacji:

1. Miejski Klub Sportowy Mława
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim w ramach sekcji piłka nożna z podziałem na 7 grup szkoleniowych: juniorzy starsi, juniorzy, trampkarze 94, trampkarze 95, młodzicy, orliki 99, orliki -
Kwota - 217 000 zł
2. Klub Sportowy "Zawkrze Mława"
Zadanie: VI Ogólnopolski Turniej "Otwarcia Sezonu" Piłki Ręcznej Dziewcząt
Kwota - 1 800 zł
3. Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej członków Klubu Pływackiego Płetwal Mława
Kwota - 7 900 zł
4. Uczniowski Klub Judo "Siódemka"
Zadanie: Puchar Polski Juniorów i Juniorek w Judo
Kwota - 5 000 zł
5. Uczniowski Klub Judo "Siódemka"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży
Kwota - 12 500 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 2 Mława
Zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez treningi kick boxingu, podnoszenie poziomu sportowego, przygotowanie zawodników do startów w zawodach strefowych, ogólnopolskich i międzynarodowych
Kwota - 5 000 zł
7. Nidzicki Klub Taekwon-Do Sekcja w Mławie
Zadanie: Organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
Kwota - 1 000 zł
8. Polski Związek Warcabowy
Zadanie: Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych błyskawicznych. Półfinały Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych
Kwota - 1 000 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy "Transmik Mława"
Zadanie: Szkolenie młodzieży w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Transmik Mława
Kwota - 1 500 zł
10. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie Koło w Mławie
Zadanie: Młodzieżowa Szkółka Wędkarska
Kwota - 2 000 zł
11. Klub Pływacki Płetwal Mława
Zadanie: Mławska Liga Pływacka
Kwota - 3 500 zł
12. Mazowieckie Stowarzyszenie Aikido
Zadanie: Zorganizowanie seminarium dla dzieci i młodzieży celem popularyzzcji aikido. Wyjazd dzieci i młodzieży do Olsztyna na seminarium aikido z mistrzem sztuk walki
z Japonii
Kwota - 800 zł
13. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
Zadanie: I Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej "Rekiny Futbolu" w Mławie
Kwota - 3 000 zł
14. Klub Sportowy Zawkrze Mława
Zadanie: Międzywojewódzki Turniej koszykówki chłopców dla upamiętnienia Bitwy pod Mławą przez Klub Sportowy "Zawkrze Mława", ZAWKRZE CUP
Kwota - 1 800 zł
15. Klub Sportowy Zawkrze Mława
Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, piłki ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki
Kwota - 119 000 zł
16. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Zadanie: Półfinały i finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Kwota - 2 000 zł
17. Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka
Zadanie: VIII Mariacki Festyn Rodzinny Zawody Sportowe
Kwota - 2 000 zł
18. Miedzyparafialny Klub Sportowy
Zadanie: Rajd rowerowy do Częstochowy
Kwota - 0 zł
19. Miedzyparafialny Klub Sportowy
Zadanie: XI Zawkrzeński Rajd Rowerowy Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej
Kwota – 1 000 zł
20. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"
Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży
Kwota - 2 500 zł
21. Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"
Zadanie: Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego "Mława Open 2010"
Kwota - 8 200 zł
22. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce"
Zadanie: "Spróbuj zmierzyć się z sobą i z innymi" - zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz zawody sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Kwota - 1 500 zł