Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 15 kwietnia 2020

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 20 r., wyrażonym  na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r., postanowił udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r. następujących dotacji:

1)    Bank Żywności w Ciechanowie
Zadanie: Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Mławy, aktywacja, edukacja oraz inne ważne sprawy
Przyznana kwota dotacji: 9 400,00 zł

2)    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Zadanie: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
Przyznana kwota dotacji: 4 600,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r.