Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.

Agnieszka Puzio-Dębska / 26 kwietnia 2019

OS.524.3.2019.AD

Burmistrz Miasta Mława po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do prac nad oceną wniosków złożonych w otwartym konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r., wyrażonym na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r., postanowił udzielić na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. następujących dotacji:

1)    Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorobach onkologicznych
Zadanie: Sprawność intelektualna i fizyczna oraz integracja osób w wieku emerytalnym
Kwota dotacji:1 600,00 zł

2)    Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”  przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie
Zadanie: Wycieczka dla grupy Seniorów "Złota Jesień"
Kwota dotacji:1 600,00 zł

3)    Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”
Zadanie: Jak dobrze być seniorem
Kwota dotacji:1 800,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.